Gastheer/ horecaexploitant in de Multi Functionele accommodatie “Hoës van Bree”

Referentienummer : MFA08112019
Onderwerp : Profiel horeca-exploitant MFA Maasbree
Opdrachtgever : Stichtingsbestuur MFA “Hoës van Bree”
Datum : 08 november 2019

Inleiding

De Stichting MFA Maasbree is op zoek naar een nieuwe horeca exploitant voor de horeca in de MFA “Hoes van Bree” te Maasbree. De Multi Functionele Accommodatie biedt momenteel ruimte aan meer dan 30 kleinere of grotere groepen vaste gebruikers. Daarnaast zijn er diverse incidentele gebruikers die ruimtes huren voor evenementen, voorstellingen, vergaderingen of andere bijeenkomsten. Naast deze gebruikers maken ook de Dorpsontmoeting Maasbree en Basisschool de Violier vast gebruik van de MFA.

De MFA is een modern, ruim opgezet gebouw midden in het dorpscentrum van Maasbree, recht tegenover de kerk. Zoals het gebouw midden in het centrum ligt moet het gebouw ook een middelpunt zijn in de gemeenschap van Maasbree. Het gebouw is van alle inwoners van Maasbree, van jong tot oud en dient in al zijn facetten ook zo geëxploiteerd te worden.

De MFA “Hoës van Bree” is door de Gemeente Peel en Maas overgedragen aan de inwoners van Maasbree door middel van een erfpachtconstructie. De Stichting MFA Maasbree is aangesteld om de exploitatie van de MFA “Hoës van Bree” te beschermen. Hiervoor heeft de stichting een exploitatieovereenkomst getekend met de Gemeente Peel en Maas waarin gezamenlijke afspraken gemaakt zijn over de exploitatie. De exploitatieovereenkomst dient te allen tijde gerespecteerd te worden en zal als zodanig onderdeel uitmaken van toekomstige overeenkomsten die gesloten worden met een nieuwe horeca-exploitant.

Voor de horeca in de MFA zijn wij op zoek naar een energieke, professionele, toegewijde exploitant die het vak van hospitality verstaat. De nieuwe exploitant moet de juiste snaar weten te raken tussen gemeenschappelijke en commerciële belangen. Iemand die begrijpt dat hij als exploitant van de MFA een bijzondere positie gaat innemen in de gemeenschap van Maasbree en zich hier ook naar gedraagt. Iemand die commerciële kansen ziet en deze kan combineren met gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.

Naast de exploitatie van de horeca zijn er ook mogelijkheden voor het beheer van het gebouw, facilitaire zaken en de schoonmaak van de accommodatie.

Ontstaan van het profiel

Het profiel voor de toekomstige horeca-exploitant voor de nieuwe horeca in de MFA is tot stand gekomen door enerzijds ervaringen opgedaan in het verleden, advies van gebruikers van de accommodatie en gesprekken met deskundigen inzake gemeenschapsvoorzieningen van de Gemeente Peel en Maas.

Daarnaast heeft het gerenommeerde bedrijf Drijver en Partners een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit profiel. Drijver en Partners is gespecialiseerd in het adviseren over exploitatie en management van gemeenschappelijk kapitaal.

Type Horeca

Bij de invulling van de toekomstige horeca in De MFA “Hoës van Bree” dient rekening gehouden te worden met de verschillende functies:

1. Ondersteunende functie voor alle activiteiten;

Alle activiteiten dienen door de horeca ondersteund te worden. (Meer activiteiten betekent ook meer horeca.) De horeca verzorgt de drankjes voor de verenigingen, overige gebruikers en bezoekers en organiseert ook zelf activiteiten. Deze horeca heeft een aantal kenmerken:

- Het gaat soms om grote aantallen in kort tijdsbestek en hierop moet zij ingesteld zijn op ruime uitgifte.

- Het leveren van maatwerk waarin ook maatschappelijke tarieven kunnen worden gehanteerd.

- De horeca voor verenigingen kan in samenwerking met vrijwilligers van deze verenigingen worden uitgevoerd.

- Afspraken met alle gebruikers en participanten moeten vooraf heel duidelijk zijn.

2. De ontmoetingsfunctie

De functie als laagdrempelige huiskamer met als doel ontmoeting. De kenmerken van deze horeca zijn:

- Bezetting op momenten dat het Hoës van Bree open is.

- Eetcafé functie met eenvoudige maar gevarieerde gerechten (kleine kaart).

- Koppeling met toerisme. (Terras).

- Te koppelen aan leerwerkbedrijf of dagbestedingstrajecten.

3. De commerciële horecafunctie

Deze functie leent zich goed voor het houden van vergaderingen, beurzen, jubilea en feesten. De horecaondernemer kan daartoe ook zelf de zalen tegen commercieel tarief verhuren.

Deze functie wordt zoveel mogelijk alleen toegepast op de momenten dat het de andere functies niet belemmert. Kenmerken zijn:

- Goed te plannen en voor te bereiden.

- Hoge uitgifte capaciteit vereist.

- Zo mogelijk samenwerking met vrijwilligers vanuit de vaste gebruikers.

4. Eetcafé

De horeca heeft naast de ondersteunende functie voor het Hoës van Bree tevens een autonome functie als eetcafé, hoewel wellicht niet de hele week. Door creatief om te gaan met de beschikbare ruimte(n) hoeft deze functie de ondersteunende functie niet te hinderen. Kenmerken zijn;

- Eenvoudige maar gevarieerde kaart.

- Lunch, diner, borrel.

- Terrasfunctie in de zomer

- Houdt qua openstelling rekening met de ondersteunende functie.

Profiel van de exploitant

De toekomstige exploitant dient de horeca voor de bezoekers professioneel en gastvriendelijk vorm te geven. Dit geldt niet alleen in relatie tot de interne organisatie, doch evenzeer ten aanzien van de verenigingen en gebruikers van de MFA.

Hij heeft een sleutelpositie, welke te typeren is als de spilfunctie van De MFA “Hoës van Bree” in relatie tot alle partijen zoals klanten, verenigingen, bestuur en eigen personeel. Voor een goede afstemming met de gebruikers dient de ondernemer op regelmatige basis overleg te hebben met de gebruikersraad van de MFA en de Stichting MFA.

Voor de exploitatie van de horecavoorziening wordt een overeenkomst gesloten met een professionele ondernemer. De ondernemer is bekend op het terrein van horeca-exploitatie en beheer in multifunctionele (maatschappelijke) accommodaties en kan de gevraagde kwaliteit bieden ten aanzien van de door haar te verrichten diensten en heeft hiermee ruimschoots relevante en aantoonbare ervaring.

De ondernemer dient daarnaast te kunnen beschikken over een toereikende organisatie met voldoende capaciteit, kwalitatief personeel en horeca-ervaring. Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Bij de inschrijving dienen namen en Curricula Vitae van tenminste twee hoofdmedewerkers te worden vermeld.

De ondernemer geeft aan welke - direct opeisbare, onherroepelijke en niet voor matiging vatbare bankgarantie voorafgaand aan de start van de exploitatie beschikbaar wordt gesteld. De bankgarantie geldt om een zekere garantie te bieden voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de exploitant. Deze bedraagt minimaal €15.000,-.

De ondernemer betaalt een contante waarborgsom van tenminste 3 maandhuren inclusief voorschot energie en afvalbijdrage voor de juiste nakoming van de verplichtingen voortkomend uit de gesloten overeenkomsten inzake huur, energielasten en afvalbijdragen. De verhuurder is over de door de huurder gestorte waarborgsom geen rente verschuldigd.

Competenties nieuwe exploitant

· Ervaring in een vergelijkbare exploitatie waar gemeenschappelijke en commerciële horeca elkaar kruisen.

· Communicatief vaardig en toegankelijk, is klantgericht en representatief.

· Heeft goede organisatorische vaardigheden.

· Kan goed samenwerken met non-profit organisaties, vrijwilligers en begrijpt het verenigingsleven.

· Is het figuurlijke en fysieke gezicht van de horeca in de accommodatie.

· Hij/ zij beschikt over de noodzakelijke wettelijke opleidingen/certificaten en de bereidheid om opleiding EHBO, BHV te volgen indien hij/ zij deze niet heeft.

· Heeft een breed netwerk, en heeft bij voorkeur kennis van het netwerk in Maasbree en omgeving.

Wat bieden wij u:

· Wij bieden een prachtig modern horecapunt in een historisch pand in het centrum van Maasbree. Het horecapand is sfeervol ingericht en voorzien van een compleet uitgeruste keuken.

· Een horecalokaal dat direct klaar om te starten!

· Naast dit prachtige compleet uitgeruste horecapunt beschikt de MFA over een ruim terras recht tegenover de kerk met tal van zomerse mogelijkheden.

· Wij bieden een prachtige vaste groep gebruikers die graag gebruik maakt van gastvrije, uitnodigende, laagdrempelige horecafaciliteiten.

· Wij bieden ruime kansen om de horeca te ontwikkelen op commercieel vlak zonder de gemeenschappelijke functie uit het oog te verliezen.

· Wij bieden prachtige zalen en sfeervolle ruimtes ter verhuur om zo de horeca maximaal te kunnen laten renderen.

· Mogelijkheden voor het beheer van het gebouw, de schoonmaak en facilitaire zaken.

Selectieprocedure

· Wij nodigen u uit aan de hand van dit profiel uzelf schriftelijk te introduceren en een creatief, beknopt businessplan op te stellen.

· Wij verzoeken u alle relevante horecapapieren, certificaten en diploma’s toe te voegen aan de schriftelijke introductie.

· Geheimhouding van uw interesse vinden wij vanzelfsprekend!

· Na de eerste selectie nodigen wij u mogelijk uit om uw introductie en businessplan mondeling toe te komen lichten.

· Het bestuur van de MFA laat zich in de selectieprocedure bijstaan door externe partijen.

· Ook referentiechecks en screening zijn van toepassing op de selectieprocedure.

· Ook een introductie/ presentatie bij de gebruikersraad van de MFA behoort mogelijk tot de selectieprocedure.

· De uiteindelijke gunning vindt plaats nadat alle relevante horecavergunningen van de Gemeente Peel en Maas afgegeven zijn aan de nieuwe exploitant.

Tijdspad

De vacature is opengesteld en sluit op donderdag 12 december 2019.

U ontvangt binnen 2 dagen na ontvangst van uw brief een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 20 december 2019 delen wij u mede of wij u uitnodigen voor een gesprek of dat wij u afwijzen.

Het vervolg van het tijdspad zullen wij u al dan niet verstrekken in een volgend gesprek. Over de uitslagen van de selectieprocedure wordt niet gecorrespondeerd.

Interesse

Herkent u zich in dit profiel en wilt u die energieke, toegewijde toekomstige exploitant zijn in het Hart van Maasbree! Reageer dan snel. Stuur uw motivatie zoals omschreven naar;

Stichting MFA Maasbree T.a.v.: Het bestuur Kennedyplein 5 5993 BT MAASBREE En/ of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vragen over dit sollicitatieprofiel kun u richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.